Zakup energii na giełdzie zmienia zagrożenia związane ze zmiennością cen w możliwości

Obrót energią

Czy chcesz dopuścić taką myśl czy nie, zakup energii na giełdzie jest integralną częścią Twoich działań: Będziesz kupować na rynku spot czy rynku terminowym? Jeśli kupujesz na rynku terminowym, dokonasz zakupu za jednym razem czy w różnych momentach? Kiedy dokonasz zakupu? Czy będziesz odsprzedawał transze przy zmianie trendu rynkowego? To tylko niektóre z najważniejszych pytań dla kupca energii, który z pasją i pełnym zaangażowaniem podchodzi do zakupów.

Na zliberalizowanych rynkach energii to nie rząd określa poziom cen, ale rynkowe zasady podaży i popytu. Rynki hurtowe rozwijają się w oparciu o giełdy energii lub rynki OTC (Over-The-Counter). Sprzedawcy i producenci energii prowadzą obrót na rynku spot lub rynku terminowym, uzgadniając ceny na następne dni, miesiące, kwartały, lata, itd.

Sprzedawcy upewniają się, że ich oferty detaliczne kierowane do odbiorców końcowych są zgodne z cenami, jakie płacą na rynku hurtowym. Na co w pierwszej kolejności zwraca uwagę sprzedawca, otrzymując zapytanie o ofertę na cenę, np. na następny rok? Na cenę, po której może kupić energię na następny rok na rynku hurtowym. Dlatego też wzrosty i spadki cen na rynkach hurtowych są ważnym czynnikiem powodującym istotne różnice w cenach energii dla Twojej firmy.

Podaż i popyt na energię uwarunkowane są wieloma czynnikami. To sprawia, że cena jest zmienna. Widzieliśmy w ostatnich latach wiele przykładów cen hurtowych wzrastających lub obniżających się nawet dwukrotnie w okresie krótszym niż rok. Ponadto, próby przewidywania cen energii wciąż okazują się bezowocne. Wynika to z tego, że:

  • istnieje wiele czynników wpływających na siebie nawzajem,
  • niektórych kluczowych wskaźników w zakresie podaży i popytu po prostu nie ma,
  • mają miejsce nieprzewidywalne wydarzenia.
    Zmienność i nieprzewidywalność, o której mówimy powyżej, oznacza, że nie możesz być nigdy pewien, czy decyzja o zakupie transzy, niekupowaniu transzy lub odsprzedaniu transzy jest podejmowana w najlepszym możliwym momencie. Zmienność rynku energii stanowi zatem zagrożenie dla wyników Twojej organizacji. 


Proaktywny kupiec energii wyeliminuje to ryzyko i wykorzysta szanse, jakie kryją się w notowaniach cen energii.

Zarządzanie ryzykiem przy zakupie energii w celu optymalizacji na zmiennych rynkach

Ze względu na fakt, że rynki energii są nieprzewidywalne, zarządzanie ryzykiem przy zakupie energii jest niezbędnym elementem wśród instrumentów służących w procesie zakupu energii. Teoria chaosu jest lepszym przewodnikiem przy zakupie energii niż próby prognozowania cen. Spodziewaj się niespodziewanego. Jeśli zabezpieczysz cenę, rynki mogą spaść a firma utraci konkurencyjność. Jeśli nie zabezpieczysz ceny, rynki mogą wzrosnąć, prowadząc do zachwiania poziomu kosztów energii. A więc nieprzewidywalne ruchy na rynkach hurtowych narażają Twoją firmę na ryzyko utraty rentowności. Jeśli chcesz zabezpieczyć wszystko w najlepszym momencie, zwiększasz to ryzyko.

 

“Dzięki dokładnemu monitorowaniu zachowań rynku i zarządzaniu ryzykiem przy zakupie energii, E&C pomogło nam rozróżnić najważniejsze aspekty, które rzeczywiście miały wpływ na rynek i przez to uniknęliśmy panice giełdowej związanej z niewielkimi wahaniami na rynku, co zdarzało nam się wcześniej”

– firma z branży transportowej - 

 

Choć prognozowanie nie sprawdza się przy zminimalizowaniu narażenia Twojej firmy na zmienność cen, możemy podejmować kroki, które skutecznie wyeliminują ryzyko dla wyniku finansowego. Najpierw należy zaobserwować jak nieoczekiwane zmiany cen energii wpływają na Twoją firmę. Co wywiera największy wpływ: wzrastające czy spadające ceny? Jak tylko to będzie jasne, możesz podjąć odpowiednie decyzje dotyczące zakupu transz, nie kupowania czy też odsprzedawania zakupionych wcześniej transz (fix, not fix, unfix).


Nie istnieje żadna strategia, która zagwarantuje, że zawsze będziesz mieć najlepszą cenę. Niemniej, dobrze określona i odpowiednio wdrożona polityka zarządzania ryzykiem przy zakupie energii może skutecznie ochronić Twoją firmę przed zawirowaniami na rynkach energii. Kompleksowa strategia określi ramy dla podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem ceną energii (Energy Price Management).

Czy Twoja firma skorzystałaby z dopasowanej strategii? 

Przejmij kontrolę nad rynkami dzięki zarządzaniu cenami energii

Dzięki zarządzaniu cenami energii Ty decydujesz kiedy kupować transze, kiedy nie, a kiedy odsprzedać wcześniej zakupione transze energii (fix, not fix, unfix).

Rynki energii są nieprzewidywalne. Dlatego też niektóre przedsiębiorstwa w ogóle nie podejmują decyzji o zabezpieczeniu cen poprzez transze. Ich cena zależy od średniej wartości hurtowej ceny spotowej lub średniej ceny produktów terminowych. Niemniej, podejmując świadome decyzje o zabezpieczeniu cen energii, możesz tylko na tym zyskać. Jeśli Twoim głównym celem strategicznym jest osiągnięcie stabilizacji kosztu energii w długim horyzoncie czasowym, to aktywne zarządzanie cenami energii z możliwością zabezpieczania cen poprzez zakupy transz na kilka lat do przodu umożliwi osiągnięcie lepszych wyników niż gdybyś polegał tylko na cenach średnich czy też zakupach z roku na rok.

Nikt nie może stwierdzić, że „zawsze kupuje po lepszej cenie niż średnia rynkowa”. Ale stosując się do kilku prostych zasad, takich jak nie kupowanie zbyt dużej transzy w jednym momencie lub niekupowanie przy spadających cenach na, może pozwolić na uzyskanie lepszych wyników. Aktywny monitoring rynków energii może pomóc w decyzji o zakupie kiedy ceny są nisko zamiast kupowania, gdy ceny są historycznie wysokie.

Zarządzanie cenami energii zaczyna się od analizy rynków. Analiza rynku jasno nie określi, jak zachowa się cena w przyszłości. Pomoże Ci jednak zrozumieć bieżące zachowania cen i pozwoli Ci na określenie możliwości. Dobra analiza rynku musi być obiektywna i przeprowadzona z perspektywy globalnej. Wskaże rzeczywiste czynniki wpływające na zmiany cen i odróżni je od mniej istotnych zmiennych.

Zrób pierwszy krok w stronę zarządzania cenami energii:

Działalność E&C w zakresie zakupu energii

Jako pasjonat rynku energii będziesz dążyć do odpowiedniej równowagi pomiędzy ograniczeniem ryzyka i wykorzystaniem możliwości wynikających ze zmienności rynków energii. Jako zespół pasjonatów rynku energii, E&C jest doskonałym partnerem do współpracy, aby osiągnąć tę równowagę. Doradztwo E&C w zakresie zarządzania ryzykiem ma na celu zabezpieczenie Twojej firmy, a nie nas jako konsultantów. Nigdy nie wykorzystujemy standardowych analiz ani jednakowego podejścia do wszystkich naszych klientów. Współpracując z E&C zarządzanie ryzykiem w Twojej firmie obejmie dogłębną analizę Twojej działalności i sposobu, w jaki wpływa na nią zmienność cen energii. Na podstawie tej analizy będziesz mógł zaprojektować własną politykę zabezpieczania i niezabezpieczania cen lub odsprzedawania transz energii (fix, not fix, unfix):

  • jeśli jesteś klientem narażonym na ryzyko budżetowe (budget risk), największy wpływ na Twoją działalność mają niespodziewane wzrosty wydatków na energię. Powinieneś wprowadzić program zabezpieczający ceny na kilka lat do przodu, aby ustabilizować koszt energii;
  • jako klient narażony na ryzyko rynkowe (market risk), możesz stracić na konkurencyjności, jeśli zabezpieczysz cenę, a rynek spadnie. Dlatego też, powinieneś być bardziej ostrożny w zabezpieczaniu cen;
  • jeśli jesteś klientem narażonym na ryzyko przetrwania (survival risk), jesteś narażony na ryzyko zarówno przy wzrostach, jak i spadkach cen rynkowych. Musisz dokładnie zrównoważyć długoterminowe zabezpieczanie ceny, a jednocześnie utrzymywać się blisko średniej rynkowej.

Bycie pasjonatem energii to coś więcej niż opracowywanie złożonych strategii. Równie ważne jest ich wdrażanie. E&C będzie prosić Cię o więcej informacji niż tylko maila potwierdzającego, że strategia jest wdrożona. Będziemy konsekwentnie doradzać Ci monitorowanie wdrożenia ustalonej strategii i odradzać ponoszenia zbyt dużego ryzyka dla wyniku finansowego Twojej firmy.


Nasz zespół w pełni zaangażowanych konsultantów będzie wspierać Twoje działania doradzając w zakresie zakupu transz. Zadzwonimy do Ciebie już z samego rana w dniu, w którym należy podjąć decyzję o zabezpieczeniu ceny lub odsprzedaży transzy.

Przygotowana przez nas dzienna analiza rynku (DMA - Daily Market Analysis) przedstawi Ci ogólny obraz rynku, naświetlając główne czynniki powodujące zmiany w podaży i popycie, bez zbędnych szczegółów technicznych. Pomożemy Ci z formalnościami związanymi z zakupem lub odsprzedażą transz tak, abyś mógł skupić się na podejmowaniu i potwierdzenia zakupu transzy u sprzedawcy energii.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak działamy i jakie mamy podejście do zakupu energii.

We love sharing our knowledge

Keep up to date with E&C