Nowoczesne doradztwo w zakresie rynków energii

Rynki energii

Rynki energii są podstawą funkcjonowania naszej gospodarki jak i naszego codziennego życia. Każde gospodarstwo domowe i każda firma potrzebuje energii. Rynki energii są regulowane w wielu krajach na świecie.

Sprzedawcy energii czerpią korzyści z monopolu, a taryfy ustalane są przez rząd. Niemniej jednak widoczny jest mocny trend w kierunku liberalizacji. Wysokość ceny na otwartym rynku energii determinują prawa podaży i popytu. Zrozumienie tych zasad jest niezbędne dla każdego skutecznego kupca energii, który z pełnym zaangażowaniem i pasją podchodzi do zakupów.

Deregulacja rynku nie jest jedyną siłą prowadzącą do zmian na rynkach energii. Rewolucja odnawialnych źródeł energii, która ma obecnie miejsce, zmienia kształt całego sektoru. Jednocześnie nowe technologie wydobycia, takie jak szczelinowanie, sprawiły, że zwiększyła się dostępność gazu ziemnego i ropy na światowym rynku. Ponadto rozwój skroplonego gazu ziemnego (LNG) i jego eksport za granicę tankowcami w formie zmrożonego gazu ziemnego przyczynia się do globalizacji rynków gazu. Czy wiesz jak te zmiany wpływają na Twoją firmę?

Możesz czytać po kilka artykułów dziennie na temat energii w gazetach i prasie specjalistycznej, ale jako osoba mająca wiele obowiązków nie masz czasu na przeczytanie ich wszystkich. A nawet, jeśli przeczytasz, to potrzebujesz kogoś, z kim możesz wymienić poglądy i pomysły i kto pomoże Ci przyswoić te informacje. Ponadto trudno jest znaleźć obiektywną ocenę która na równi traktowałaby koszty dla firm i konsumentów. Czy jesteś pewny, że informacje rynkowe, które otrzymujesz, są obiektywne i jednocześnie odpowiadają Twoim interesom oraz problemom jako konsumenta energii?

Globalne rynki energii

Analiza globalnych rynków energii jest niezbędna do zrozumienia lokalnych zmian cen. Większość obserwatorów rynków przyzwyczajona jest do obserwowania Bliskiego Wschodu, Wenezueli czy Chin, aby zrozumieć czynniki wpływające na ceny ropy naftowej. Podczas gdy analiza rynku gazu ziemnego czy energii elektrycznej nie obejmuje często perspektywy globalnej. Wzrost w obrocie gazem LNG spowodował korelację do cen gazu ziemnego. Jeśli chcesz wiedzieć, co ma wpływ na kształtowanie się Twojej ceny gazu, musisz spojrzeć poza perspektywy swojego lokalnego rynku.

Ze względu na brak interkonektorów jak i połączeń transgranicznych, rynki energii elektrycznej mają bardziej lokalny charakter. Ceny prądu zależą w głównej mierze od paliw, których ceny kształtowane są na giełdach na całym świecie. Spojrzenie z perspektywy globalnej może zapewnić głębszy wgląd w podstawy podaży i popytu na Twoim lokalnym rynku. Obserwując zjawisko rewolucji związanej z rozwojem energii odnawialnej w wymiarze globalnym, możemy dostrzec najważniejsze aspekty tego zjawiska również w Twoim kraju.

Coraz więcej krajów liberalizuje swoje rynki energii. Wyciągnięcie wniosków z działań krajów, które przeszły już przez ten proces, pomoże Ci podjąć dobre decyzje w fazie przejściowej.

Europejskie rynki energii

Europejskie rynki energii kształtowane są przez silne procesy zmian takie jak:

 • liberalizację rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego, dzięki której produkty te stały się towarami aktywnymi w obrocie handlowym,
 • rewolucja energii odnawialnej, dzięki której produkcja prądu jest zdecentralizowana i zorientowana na rynek,
 • polityka klimatyczna, w szerokim tego słowa znaczeniu, która wpływa na wzorce profilów zużycia energii,
 • rosnąca zależność importu globalnych paliw, takich jak gaz ziemny czy węgiel.

Energia elektryczna i gaz ziemny są zazwyczaj towarami, których obrót prowadzony jest na giełdach, stąd jest wiele dostępnych informacji dotyczących ich cen. Ale czy Twoja wiedza o cenach notowanych na europejskich giełdach energii wynika z niezależnej obiektywnej analizy? Czy jesteś dobrze informowany o ważnych aspektach, jakimi są non-comodity elements?

 

Amerykańskie rynki energii

W okresie ostatnich kilku lat rewolucja łupkowa doprowadziła amerykańskie rynki energii do historycznie niskich cen. W ramach szerszego trendu spadkowego, zmienność nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. W marcu 2014 roku, cena gazu ziemnego w hurtowym hubie gazowym Henry Hub w produkcie „miesiąc następny” (Month Ahead) była prawie trzy razy wyższa niż w marcu 2016 roku. Jeśli jednak kupujesz energię w Stanach Zjednoczonych, musisz objąć swoją analizą nie tylko ceny Henry Hub.

Cena jaką płacisz za gaz, zależy również od cen bazowych lub kosztu transport gazu gazociągami do twojej lokalizacji. Jeśli Twój zakład znajduje się w stanie, w którym rynek nie jest regulowany, możesz zdecydować, czy zostawić swoją cenę opartą o cenę hurtową Henry Hub i/lub cenę bazową (baseload price) na rynku spotowym, czy kupić cały wolumen za jednym razem. Amerykańskie rynki energii elektrycznej są również w swojej naturze bardzo lokalne. W stanach, gdzie rynek energii elektrycznej jest zliberalizowany, dostępny jest szeroki wachlarz cen spotowych i kontraktów terminowych, na których możesz zabezpieczać ceny energii.

Skuteczne kupowanie energii na amerykańskim rynku energii wymaga przede wszystkim dokładnego wglądu w rynki hurtowe, które kształtują cenę i monitorowanie poziomów tych cen. Ogólne trendy takie jak wzrost produkcji gazu ziemnego lub wsparcie elektrowni węglowych, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w stanach takich jak Teksas, Massachusetts czy Kalifornia mają wpływ na ceny. Na wysokość ceny energii, mają również wpływ lokalne zjawiska takie jak gęstość sieci gazowej czy linii energetycznych. Zdajesz sobie sprawę z tych czynników rynkowych? Monitorujesz czynniki kształtujące cenę, czy raczej najzwyczajniej przyjmujesz ceny, jakie są w danej chwili oferowane?

Analiza rynków energii wg E&C

Na świecie całe armie ambitnych analityków i dziennikarzy śledzą każdy ruch na rynkach energii. Produkują ogromną ilość informacji przekazywanych na całym świecie w kilka sekund. To o czym czytasz w popularnych gazetach, jest często uproszczone, nieaktualne lub zbyt skupione na geopolityce. Z drugiej strony, często prasa specjalistyczna zbytnio skupia się na szczegółach i nie przedstawia pełnego obrazu. Ta analiza jest zazwyczaj skierowana do przemysłu energetycznego, a nie do klientów końcowych. Prowadzi to często do braku skupienia na faktycznych problemach i może prowadzić do stronniczego postrzegania sytuacji. Brakuje często dogłębnej i solidnej analizy globalnych trendów podaży i popytu, a to one wywierają silny wpływ na cenę. E&C uzupełnia tę lukę poprzez analizę rynku.

Analiza rynków energii przygotowana przez E&C różni się od innych:

 • jest obiektywna. W E&C jesteśmy szczerze przekonani, że rynki energii są nieprzewidywalne. Nie wybieramy faktów, aby pasowały do naszego poglądu na temat rynku, jego hossy lub bessy. To pozwala nam na przedstawienie prawdziwego obrazu stale zmieniających się czynników, mających wpływ na podaż i popyt;
 • stawiamy się w roli kupca energii. Jesteśmy niezależni – pracujemy wyłącznie dla kupców energii, takich jak Ty, a nasz pogląd na rynek opieramy o poglądy naszych konsultantów. Na co dzień doradzają oni kupcom energii, mając te same rozterki dotyczące zawierania kontraktów na zakup energii i zarządzania ceną. Analizy rynków energii przygotowywane przez nas zawsze odpowiadają na fundamentalne pytanie: „Co to oznacza w kontekście zakupu energii?”;
 • jest prawdziwie globalna. Świadczymy usługi klientom na całym świecie. Nasi konsultanci pracują w jednym zespole, dzielą się doświadczeniami z konkretnych rynków, z którymi na co dzień pracują. To pozwala nam na przedstawienie naszym klientom obrazu globalnych trendów na rynkach energii.
  Przedstawiamy te informacje poprzez:
 • dzienną (DMA) i miesięczną (MMA) analizę rynku, obejmującą newslettery z najważniejszymi informacjami na temat cen, a także ogólną opisową analizę sytuacji rynkowej.
 • bieżące informacje cenowe na spersonalizowanej platformie ePoint;
 • artykuły na naszym blogu, filmy i podcasty, w których komentujemy najważniejsze trendy na rynkach i w zakupach energii;
 • prezentacje dotyczące rynków, które konsultant przedstawia i omawia na spotkaniach czy telekonferencjach;
 • szeroki wachlarz wydarzeń, w tym konferencje, śniadania biznesowe i webinary dotyczące rynków energii.

Jako zapracowany profesjonalista w zakupach możesz nie mieć czasu na przeglądanie wszystkich istotnych artykułów na temat energii ani na wyszukiwanie ważnych informacji. E&C wybiera i selekcjonuje te informacje dla Ciebie. Jako specjalista rynku energii doskonale zorientowany w jego zawiłościach, E&C jest doskonałym partnerem do rozmowy o tym, co naprawdę jest ważne w kontekście zmian cen.

Request Trials

We love sharing our knowledge

Keep up to date with E&C