ePoint: Twoje elastyczne i przejrzyste narzędzie do zarządzania danymi energetycznymi

Zarządzanie danymi nt. energii: ePoint

Jako kupiec energii z pasją, chcesz być pewny, że Twoje decyzje są wspierane przez solidne zarządzanie danymi nt. energii. Jednak ilość danych, jakie musisz zebrać, przechować i zinterpretować, aby skutecznie kupować energię, jest przytłaczająca:

 • umowy zakupu energii zawierają dużą liczbę parametrów i formuł;
 • jeśli wdrożyłeś zaawansowane techniki zarządzania ceną, będziesz otrzymywać różne potwierdzenia zakupu lub odsprzedaży transz;
 • co miesiąc otrzymujesz faktury, które zawierają mnóstwo parametrów;
 • być może zbierasz dane pomiarowe w ramach działań zmierzających do lepszego zrozumienia sposobu zużycia energii przez Twoją firmę;
 • potrzebujesz na bieżąco analizować informacje, takie jak zmiany na rynku lub zmiany regulacji.


Bieżące monitorowanie tych wszystkich informacji może być trudnym i czasochłonnym zadaniem. Zwłaszcza jeśli Twoja organizacja ma wiele zakładów produkcyjnych. Ten czas lepiej przeznaczyć na podejmowanie decyzji.

80% dużych międzynarodowych firm, z którymi rozmawiamy, nie jest w stanie określić ilości zużywanej energii i/lub ich wydatków na energię. A ty? Jeśli potrafisz, czy te informacje są zawsze aktualne? Jeśli tak, to czy są one przedstawiane w formacie odpowiadającym potrzebom wewnętrznych adresatów?

Jak często głowisz się nad liczbami w arkuszu kalkulacyjnym, żeby odpowiedzieć na prośbę o konkretne informacje? Czy jesteś pewny, że narzędzia do raportowania, których używasz, nie dyktują Ci sposobu zakupu energii? A te wszystkie „super raporty” generowane przez Twój system… czy naprawdę z nich korzystasz? Czy stanowią one wartość dodaną?

“ePoint to moje narzędzie przy codziennym zarządzaniu portfolio energetycznym. Platforma ePoint w prosty i przystępny sposób pokazuje m.in. obecną sytuację cenową intraday, okres obowiązywania umowy jak również ile transz mam jeszcze dostępnych dla danej lokalizacji.

Dzięki ePoint mam dostęp do ważnych danych w jakimkolwiek miejscu na świecie, gdy znajduję się poza biurem. Innymi słowy, ePoint jest nieodzownym narzędziem pomagającym skutecznie realizować naszą strategię zakupu energii".

- Daniel Wade, Purchasing Manager, Federal Mogul -

Wyzwania w zarządzaniu danymi

Dlaczego miałbyś poświęcać swój cenny czas na dopytywanie sprzedawcy o marcową fakturę lub potwierdzenie zabezpieczenia transzy? Dlaczego miałbyś tworzyć rozwiązanie do zarządzania danymi samodzielnie, skoro istnieją już gotowe pakiety? Jest wiele powodów dla których warto powierzyć zarządzanie danymi dotyczącymi energii firmie zewnętrznej.

Jeśli podejmiesz taką decyzję, lepiej wystrzegać się systemów udostępnionych przez sprzedawców.

Prowadzą one do uzależnienia od jednego sprzedawcy, co komplikuje ewentualną zmianę sprzedawcy. Poza tym międzynarodowe firmy współpracują z wieloma sprzedawcami, co utrudnia generowanie informacji dla całego portfolio energetycznego. Dlatego też w Twoim interesie leży znalezienie niezależnego dostawcy usług w zakresie zarządzania danymi dotyczącymi energii, takiego jak E&C.

System, który wybierzesz, powinien spełniać następujące warunki:

 • Elastyczność. Kluczowe jest zbieranie informacji w formacie, który jest łatwy do przyswojenia przez Ciebie, ale i adresatów informacji. Nie zadowalaj się standardowymi raportami, które nie odpowiadają Twoim potrzebom i nie pozwól, aby Twoje narzędzie do raportowania tworzyło ograniczenia co do sposobu, w jaki kupujesz energię;
 • Transparentność. Upewnij się, że dane, które dostajesz, są przejrzyste i zawierają odpowiednie obliczenia. Unikaj niezrozumiałych rozwiązań, które mogą dobrze wyglądać z zewnątrz, ale nie dają Ci żadnego wglądu w sposób, w jaki dane są przetwarzane.

Co ePoint może dla Ciebie zrobić?

Jako przedsiębiorcza firma, E&C ceni sobie istotę solidnych i pragmatycznych rozwiązań w zakresie zarządzania danymi. Jednym z elementów naszego motto jest: Share. Think. Act. Dzielenie się informacjami jest początkiem wszystkich działań consultingowych. Nie jesteśmy jednak konsultantami, którzy zarzucą Cię skomplikowanymi raportami, aby ukryć brak wartości dodanej.

E&C stworzyło platformę ePoint, najbardziej elastyczne i transparentne narzędzie do zarządzania danymi na rynku. Jest to zaawansowana aplikacja przygotowana z zastosowaniem SQL, Excel i SharePoint.

Na swojej indywidualnej stronie ePoint znajdziesz następujące informacje:

 • biblioteki dokumentów obejmujące wszystkie Twoje umowy, potwierdzenia zakupu transz, faktury, dane pomiarowe, oferty sprzedawców, propozycje cenowe, itd. Wszystkie dokumenty można w łatwy sposób ściągnąć (standardowo kopiuj-wklej);
 • tabele i wykresy, które zapewniają ogląd sytuacji Twojego globalnego portfolio:
  • przegląd aktualnych umów,
  • informacje dotyczące zarządzania ryzykiem, takie jak obliczenia wartości budget-at-risk czy zlecenia zakupu transz,
  • sytuacja zakupowa, która pokazuje momenty w których kupiona lub odsprzedana została transza oraz jak te transakcje kształtowały się wobec rynku,
  • informacje na temat rynków, na których kupujesz energię,
  • informacje dotyczące regulacji i części dystrybucyjnej dla krajów, w których kupujesz energię,
  • wszystkie informacje dotyczące controllingu energii.
 • wszystkie dokumenty w formacie Excel wykorzystywane do generowania tych informacji wraz ze wszystkimi formułami.


Jeśli tworzymy raportowanie od początku, stosujemy bardzo dobre i sprawdzone wzory do wdrożenia procesów zarządzania danymi. Jeśli posiadasz już systemy zarządzania danymi lub wewnętrzny format raportów, możemy z łatwością zintegrować je z naszym systemem ePoint i kontynuować tworzenie raportów w formacie, do którego Ty i Twoi interesariusze jesteście przyzwyczajeni.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat ePointa, systemu zarządzania danymi łączącego styl i sedno tematu.

We love sharing our knowledge

Keep up to date with E&C