– E&C blog –


Ustawa OZE – nadchodzące zmiany

By Bartosz Palusiński

By Bartosz Palusiński on 8/08/2017

Topics: PL

English version: https://www.eecc.eu/blog/polish-renewable-law-upcoming-changes

W ostatnich latach rozwinął się w Polsce tzw. rynek praw majątkowych. System ma za zadanie wspierać wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, kogeneracji z gazem, energią cieplną i metanem pozyskanym z kopalń oraz z biomasy jak i wspierać efektywność energetyczną. Powszechnie mówi się o „rynku kolorów”, ponieważ każdy certyfikat ma własny kolor. Należy zwrócić uwagę, że opłaty zastępcze i obowiązkowe udziały procentowe wielokrotnie ulegały zmianie:

replacement fee poland - PL.png

*projekt jeszcze nie obowiązujący

quota property rights market poland - PL.png

*projekt jeszcze nie obowiązujący

Obecny parlament i i rząd pracują nad zmianą zarówno wysokości opłat zastępczych jak i obowiązkowych udziałów dla zielonego i niebieskiego certyfikatu. Przypominamy, że niebieski certyfikat jest wydawany przy wytwarzaniu energii elektrycznej z biogazu.

12 lipca 2017 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji Ustawy OZE, mający na celu zmianę sposobu obliczania wysokości opłaty zastępczej dla zielonego i niebieskiego certyfikatu.

Każdy sprzedawca energii musi wykazać, iż część sprzedawanej energii pochodzi z OZE.  W tym celu sprzedawcy nabywają certyfikaty z różnych źródeł poprzez umowy bilateralne lub np. Towarową Giełdę Energii. W przypadku gdyby nie udało im się pozyskać certyfikatów, stosuje się opłatę zastępczą.

Celem nowelizacji jest powiązanie wysokości opłaty zastępczej z wartością rynkową. Opłata zastępcza ma być określana  dla każdego roku jako 125% rocznej ceny średnioważonej poszczególnych certyfikatów. Dla zielonego certyfikatu oznaczałoby to dla roku 2017 opłatę na poziomie około 90 PLN/MWh zamiast obecnie stosowanej stawki 300,03 PLN/MWh, podczas gdy cena rynkowa obecnie wynosi około 32 PLN/MWh

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z niebieskim certyfikatem, gdyż obecnie średnioważona cena  przekracza górny limit 300,03 PLN/MWh, co powoduje, że wysokość opłaty zastępczej nie uległaby zmianie.

Powiązanie wysokości opłaty zastępczej z wartością rynkową to istotna zmiana systemu. Na rynkach certyfikatów opłaty zastępcze mają wpływ na ceny rynkowe, ustalając maksymalną wartość, po jakiej można dokonać zakupu. Gdy ceny na rynku spadają poniżej opłaty zastępczej, może to oznaczać nadmiar podaży, tj. wolumen zielonej energii przekracza obowiązkowy udział.

W przypadku niedoboru cena wzrosłaby maksymalnie do poziomu opłaty zastępczej i przestałaby rosnąć, ponieważ sprzedawcy wybraliby możliwość rozliczenia w oparciu o opłatę zastępczą zamiast zakupu certyfikatu z rynku. Jeśli określimy maksymalny poziom ceny jako 125% ceny rynkowej, to co wydarzy się  w przypadku niedoboru zielonej energii?  Czy cena będzie rosła w nieskończoność, gdyż poziom opłaty zastępczej jest zawsze wyższy niż cena rynkowa? Czy też będziemy obserwowali dziwną ewolucję cenową spowodowaną obliczeniami obecnej wysokości względem średniej?

Jaki będzie miało to wpływ na odbiorców energii?

Zmiana sposobu obliczania wysokości opłaty zastępczej może mieć pozytywny wpływ dla gospodarstw domowych, ponieważ należy spodziewać się obniżenia taryf energii elektrycznej ze względu na niższe koszty zielonych i niebieskich certyfikatów. Zmiana ta może być również korzystna dla odbiorców, którzy posiadają umowę zakupu energii elektrycznej, w której koszt rozliczenia zielonych certyfikatów opiera się na opłacie zastępczej, a nie na cenie rynkowej certyfikatów. Dla tych, którzy cenę certyfikatów określają na podstawie cen rynkowych zmiana nie będzie miała żadnego wpływu.

Zmiana udziałów w roku 2018

Równolegle do prac związanych z określeniem opłaty zastępczej Ministerstwo Energii pracowało nad dostosowaniem udziału certyfikatów zielonych i niebieskich.

Udział niebieskiego certyfikatu miałby zostać obniżony z 0,6% w roku 2017 na 0,5% w roku 2018, natomiast udział zielonego wzrosnąć z 15,4% w 2017 do 17,5% w roku 2018. Ze względu na proponowany wzrost udziału o więcej niż 2% możemy spodziewać się bezpośredniego wpływu na cenę energii elektrycznej, ponieważ wyższy udział będzie musiał być doliczony do ceny każdej megawatogodziny energii. Wzrost może mieć również wpływ na popyt  i w konsekwencji na potencjalny wzrost cen rynkowych. Jednakże obecnie na rynku jest ogromny nadmiar zielonych certyfikatów. Pod koniec bieżącego roku nadpodaż może osiągnąć około 24 TWh w porównaniu do zapotrzebowania na poziomie 17 TWh.

Bartłomiej Derski z portalu wysokienapiecie.pl zauważył , iż mimo wzrostu obowiązkowego udziału zielonego certyfikatu nadpodaż zielonych certyfikatów może utrzymać się jeszcze przez kolejnych 5 lat:

demand, production and oversupply of green certificates.png

Źródło 

Po opublikowaniu projektu mówiącego o zwiększeniu zielonego obowiązku w przyszłym roku, cena rynkowa wzrosła z 25 PLN/MWh do 42 PLN/MWh a następnie spadła do 30 PLN/MWh.

Projekt ma wejść w życie 31 sierpnia i będzie dotyczył zmiany obowiązkowych udziałów zielonego i niebieskiego certyfikatu w roku 2018.

Bądź na bieżąco ze zmianami przepisów:

Subskrybuj nasze aktualizacje dotyczące opłat dystrybucyjnych i podatków


Keep up to date with E&C